Bibliotheek

Door het tijdschrift van de vereniging uit te wisselen voor andere publicaties heeft de vereniging een verzameling botanische publicaties aan kunnen leggen, die gehuisvest is in de bibliotheek van de Plantentuin Meise. De bibliothecaris die zich met de verzameling van de vereniging bezighoudt is Régine Fabri.

Op de website van de bibliotheek is informatie te vinden over openingstijden, en de collectie kan electronisch worden geraadpleegd in de online catalogus.